SKA-TECH
SAMOCHODOWE INSTALACJE GAZOWE-DIESEL NA GAZ- SERWIS SAMOCHODOWY

ABtest

STANOWISKO DO KONTROLI I KLAIBRACJI WTRYSKIWACZY GAZOWYCH 4 SEKCJE

Urządzenie do kontroli i kalibracji wtryskiwaczy gazowych model:AB-02-00 jest uniwersalnym urządzeniem służącym do kontroli i regulacji wtryskiwaczy gazowych. Urządzenie posiada ograniczenie prądowe które zabezpiecza przepaleniu cewek wtryskiwaczy nawet o niskich opornościach.

Zalety:
• Sekwencyjna praca kolejnych sekcji podłączonego wtryskiwacza (odwzorowanie sekwencji pracy w silniku benzynowym dzięki czemu warunki pracy są takie same jak w pojeździe).
• Sygnał sterujący wtryskiwaczami gazowymi jest identyczny jak sygnał sterowników GAZ ECU we wtryskach gazu – sygnał modulowany z ograniczeniem prądowym.
• Regulowane ciśnienie zasilające wtryskiwacze.
• Regulowany czas otwarcia wtryskiwaczy gazowych.
• Regulowana częstotliwość pracy wtryskiwaczy gazowych.
• Zastosowanie pomiaru na manometrze U-rurkowym zapewniające precyzyjny (laboratoryjny) pomiar i jego nieograniczoną żywotność.
• Regulowana czułość manometru U-rurkowego.
• Profesjonalnie wykonana elektronika zapewniająca niezawodność urządzenia.
• Funkcja automatycznego wyrównywania poziomu cieczy w manometrach U-rurkowych.
• Zabezpieczenie przed wylaniem się cieczy pomiarowej w przypadku podłączenia niesprawnego wtryskiwacza.
• Pomiar napięcia zasilania.

Dane techniczne:
• Napięcie wejściowe 12 V (+/-2 V) DC
• Natężenie prądu zasilającego min. 10 A
• Napięcie wyjściowe 12 V
• Prąd wyjściowy max 5 A
• Minimalna oporność cewki wtryskiwacza 1 Ohm
• Czas trwania impulsu 0-20 ms regulowany (skokowo co 1 ms)
• Częstotliwość pracy 0-6000 obr/min regulowana (skokowo co 500 obr/min)
• Ciśnienie wejściowe min 6 bar do max 12 bar
• Ciśnienie wyjściowe 1 bar regulowane
• Medium zasilające: osuszone i oczyszczone sprężone powietrze bez zawartości oleju• Błąd pomiarowy <1 %
4 SECTIONS GAS INJECTORS TESTING AND CALIBRATION STAND

The device model:AB-02-00 is the universal device to control of gas injectors. Device possesses current limitation which it protects the burning through the coils of injectors about low resistances even.
Advantage:
• Sequential work of next sections of connected injector ( the imitation of sequence of work in petrol engine therefore the conditions of work are the same how in vehicle).
• Steering with gas injectors signal is identical how the signal of drivers the GAS ECU in gas injections systems - the modulated with current limitation signal.
• Regulated pressure feeding injectors.
• Regulated frequency of work of gas injectors.
• The use of measurement on manometer (U-tube type) assuring precise (laboratory) the measurement and him the unrestricted vitality.
• Regulated sensitivity of manometer (U-tube type).
• Professionally prepared the electronics the assuring reliability of device.
Technical data:
• Entrance voltage 12 V DC
• Current supply max 5 A
• Exit voltage 12 V (pulse)
• Current exit max 5 A
• Minimum resistance of coil of injector 1 Ohm
• Time of duration of impulse 0-20 ms regulated (step 1ms)
• Frequency work 0-6000 RPM regulated (step 500 RPM)
• Pressure entrance minimum 6 bar to maximum 12 bar
• Exit pressure 0,8-1,5 bar regulated
• Feeding medium: dried and cleaned compressed air without content of oil
• Maximum flow 2 m^3/min.• Measuring mistake < 1 %
STANOWISKO DO KONTROLI I KLAIBRACJI WTRYSKIWACZY GAZOWYCH 1 SEKCJA

Urządzenie do kontroli i kalibracji wtryskiwaczy gazowych model AB-03-00 jest uniwersalnym urządzeniem służącym do kontroli i regulacji wtryskiwaczy gazowych. Urządzenie posiada ograniczenie prądowe które zabezpiecza przepaleniu cewek wtryskiwaczy nawet o niskich opornościach.

Zalety:
• Brak możliwości rozkalibrowania urządzenia.
• Sygnał sterujący wtryskiwaczami gazowymi jest identyczny jak sygnał sterowników GAZ ECU we wtryskach gazu – sygnał modulowany z ograniczeniem prądowym.
• Regulowane ciśnienie zasilające wtryskiwacze.
• Regulowany obciążenie wtryskiwaczy gazowych.
• Zastosowanie pomiaru na manometrze U-rurkowym zapewniające precyzyjny (laboratoryjny) pomiar i jego nieograniczoną żywotność.
• Regulowana czułość manometru U-rurkowego.
• Profesjonalnie wykonana elektronika zapewniająca niezawodność urządzenia.
• Funkcja automatycznego wyrównywania poziomu cieczy w manometrze U-rurkowym.
• Zabezpieczenie przed wylaniem się cieczy pomiarowej w przypadku podłączenia niesprawnego wtryskiwacza.
• Prosta obsługa.

Dane techniczne:
• Napięcie wejściowe 12 V (+/-2 V) DC
• Natężenie prądu zasilającego min. 6 A
• Napięcie wyjściowe 12 V
• Prąd wyjściowy max 6 A
• Minimalna oporność cewki wtryskiwacza 1 Ohm
• Ciśnienie wejściowe min 6 bar do max 12 bar
• Ciśnienie wyjściowe 1 bar regulowane
• Medium zasilające: osuszone i oczyszczone sprężone powietrze bez zawartości oleju• Błąd pomiarowy <1 % 
ONE SECTION GAS INJECTORS TESTING AND CALIBRATION STAND

The device model AB-03-00 is the universal device to control of gas injectors. Device possesses current limitation which it protects the burning through the coils of injectors about low resistances even.
Advantage:
• Sequential work of next sections of connected injector ( the imitation of sequence of work in petrol engine therefore the conditions of work are the same how in vehicle).
• Steering with gas injectorssignal is identical how the signal of drivers the GAS ECU in gas injections systems - the modulated with current limitation signal.
• Regulated pressure feeding injectors.
• Regulated frequency of work of gas injectors.
• The use of measurement on manometer (U-tube type) assuring precise (laboratory) the measurement and him the unrestricted vitality.
• Regulated sensitivity of manometer (U-tube type).
• Professionally prepared the electronics the assuring reliability of device.
Technical data:
• Entrance voltage 12 V DC
• Current supply max 5 A
• Exit voltage 12 V (pulse)
• Current exit max 5 A
• Minimum resistance of coil of injector 1 Ohm
• Pressure entrance minimum 6 bar to maximum 12 bar
• Exit pressure 1 bar regulated
• Feeding medium: dried and cleaned compressed air without content of oil
• Maximum flow 2 m^3/min.• Measuring mistake < 1 %